cb@cb.lv | Tallinas iela 30
Kalnciema iela 116, Rīga

Traķu novadā – arhaiskas vecticības saknes

Traķu novadā – arhaiskas vecticības saknes
Marius, ceļotājs no Lietuvas

Apbrīnojami, cik svarīga mūsdienu steidzīgajā pasaulē var būt koncentrēšanās un lūgšana, cik patiesa un dziļa var būt ticības un kopības sajūta. Tiem, kas vēlas piedzīvot šādu pieredzi, unikālā Traķu vecticībnieku kopiena piedāvā tādu iespēju.
Tiem, kas iecerējuši tuvākajā laikā apmeklēt šo novadu, apskates maršrutā noteikti jāsteidz iekļaut Danilišķu ciemu. Tieši šeit Vasarsvētkos notiek arhaiski un neticami interesanti reliģiskie rituāli.
Pats ciems radās pēc 1548. gadā uzsāktās Lietuvas dižkunigaiša un Polijas karaļa Sigismunda Augusta Valaku reformas. Kā teikts 1822. gada dokumentos, vecticībnieki dzīvoja muižnieku Romeru zemēs pie Traķiem. Danilišķu vecticībnieku kopienā tolaik bija 116 biedri.
Lai gan ciems mūsdienās ir panīcis, tas joprojām ir ļoti nozīmīgs Lietuvas vecticībnieku kopienas centrs – uz rituāliem Danilišķu baznīcā ierodas vecticībnieki no citām valsts vietām, un šeit joprojām darbojas vietējās kapsētas.
1830. gadā celtā baznīca durvis ver tikai trīs reizes gadā – Sv. Trīsvienības dienā, Lieldienās un uz grēksūdzi. Interesanti, ka vecticībnieku reliģiskajās kopienās nav ne baznīcas hierarhijas, ne garīdznieku – viņa pienākumus veic tautas ievēlēts kopienas loceklis.
Danilišķos vecticība joprojām ir dzīva, pateicoties tiem cilvēkiem, kuri šeit kopj vecticības tradīcijas un Vasarsvētkos pulcējas kapsētās, lai pieminētu savus mirušos tuviniekus.

×
×
×
Pēc mises baznīcā visi dodas uz vecajiem kapiem, kur sākas īpaša mirušo godināšanas mistērija. Kopienas ievēlētais vecākais svētī katru kapu, un sanākušie lēnām iet no viena kapa pie otra. Lēno gājienu pavada ne tikai lūgšana, bet arī unikāli monotonā manierē dziedātas senas garīgās dziesmas.
Lūgšana pie katra kapa ilgst aptuveni 10 minūtes, tāpēc viegli var iztēloties, ka pat nelielā lauku kapsētā rituāls krietni ieilgst. Turklāt pēc senām tradīcijām dziedātājus cienā ar dažādiem ēdieniem un raibi krāsotām olām.
Svešiniekam šis process neapšaubāmi paliks atmiņā kā unikāla, eksotiska pieredze. Savukārt Traķu novada vecticībniekiem tā ir neatņemama viņu savdabības, identitātes sastāvdaļa, drošs veids, kā saglabāt savas saknes un stiprināt kopību.
×
Atgādne ceļotājam
Tiem, kas vēlas tur nokļūt, jāorientējas uz Traķu vēsturiskā nacionālā parka rietumu daļu (Kudroņu ainavu rezervāta teritorija), kas atrodas 8 km no Traķu pilsētas. Plašāka informācija – https://eventstrakai.lt/ru.
×
×