29 700 300
67 700 300
Rezervē internetā
cb@cb.lv
29 700 300

Andalūzijas zelta trijstūris - Seviļa, Kordova, Granada

trip-pic

Pieejamie datumi un cenas

16. - 20. oktobris
5 dienas | Spānija
Brīvas vietas ir pieejamas
Valoda - latviešu
Impro ceļojumi
no 675 € Rezervēt
Ceļojuma cena 675 €

Ceļojuma programma

sestdiena 16.10.
Rīga – Malaga – Sevilla
 10:45 tikšanās Rīgas Starptautiskajā lidostā (iepretim airBaltic birojam)
 12:45 – 16:20 lidojums (airBaltic) Rīga – Malaga
 Andalūzija – Al Andalus – viens no Spānijas autonomajiem apgabaliem, kuras piekrastē var baudīt gan Atlantijas okeāna skarbās piekrastes klintis, gan Vidusjūras lutinātās pludmales. Tās temperamentīgais raksturs jūtams gan austrumnieciskajā mauru mantojumā, gan vēsturiskajās korridas arēnās un mūsdienu flamenko ritmos
 brauciens līdz Seviļai (206 km)
***viesnīca Seviļā

svētdiena 17.10.
Sevilla
 Seviļas pilsētas apskate- Andalūzijas pērle ar lielāko gotisko katedrāli Eiropā, kas būvēta uz 12.gs mošejas pamatiem un pilsētas simbols – Hiraldas tornis – augstākais minarets pagātnes islāma pasaulē, kura virsotnē senos islāma simbolus 14.gs nomainīja ar kristīgās ticības simboliem
 apskatīsim vēl vienu arābu laika arhitektūras šedevru – bijušo valdnieku pili Alcazar ar krāšņajām zālēm un mūžam ziedošajiem dārziem, kur patverties no pilsētas tveices un ielu kņadas
 bijusī tabakas fabrikas ēka, kurā Prospērs Merimē licis norisināties daļai notikumu stāstā Karmena. Turpat blakus pilsētas iedzīvotāju iemīļotā pastaigu un pulcēšanās vieta Spānijas laukums un Santa Cruz rajons, kur suvenīru veikaliņu, tapas bāru un ielu ģitāristu pieskandinātajos pagalmu labirintos pazūd laiks
 Seviļas flamenko mūzikas vakars. Lielu iespaidu uz flamenko atstājusi čigāniskā eksaltācija. Šī mīklainajā vārdā nosauktā andalūziešu dziesmas un dejas forma sevī nes Eiropai netipiska arhaisma atspulgu. Austrumnieciski vijīgā melosa un impulsīvas improvizācijas apvienojums ar ģitāru diktēto pulsējošo ritmu pieļauj plašu žanrisko daudzveidību! Lūdzam pieteikties dalībai flamenko mūzikas vakaram līdz 16.09.2021., veicot iemaksu EUR 30.00!
***viesnīca Seviļā

pirmdiena, 18.10.
Seville – Cordoba
 Kordova (Cordoba) – kādreiz varenā Kordovas arābu emirāta galvaspilsēta šķiet grimusi vieglā snaudā, atminoties savu slavas apvīto pagātni. Pilsēta izvietojusies Gvadalkiviras upes ielokā, pāri kurai ved romiešu laika tilts. Galvenais tūrisma magnēts ir kādreizējo kalifu celtā Mezquita mošeja – katedrāle, kas celta uz romiešu tempļa drupām un vecpilsētas austrumnieciskā aura. Lielā mošeja – katedrāle mauru laikos simbolizēja islāma varenību Ibērijas pussalā. Mošejas griestus balsta vairāk nekā 850 granīta, jašmas un marmora kolonnas. Pilsētas sirds ir senais ebreju kvartāls, kurā šķiet laiks ir apstājies jau 10.gadsimtā
***viesnīca Kordovā

otrdiena, 19.10.
Cordoba – Granada
 Granada – uz trīs pakalniem celtā pilsēta, bija pēdējo mauru sultānu karaļvalsts un tās austrumnieciskais šarms te vēl aizvien jūtams. Granadas vecpilsētas apskate. Capilla Real – karaliskā kapela katoļu monarhiem, 16.gs būvētā Granadas katedrāle, arābu laika ēku un pagalmu labirinti, šaurās viduslaiku ieliņas
 Alhambra – izcilākais arābu laiku piemineklis Spānijā, kuru būvniecību uzsāka 1232.gadā Nasridu karalistes valdnieki. Tā vienlaikus ir pils, cietoksnis un dārzi. Generalife dārzos Nasridu valdnieki patvērās no galma intrigām un baudīja mieru, tādēļ tie tika dēvēti par Augstās paradīzes dārziem. 13.gadsimta dārza plānojums ietvēra sevī ne tikai gaumīgi izkārtotus košumkrūmus, bet arī augļu dārzu un ganības (kompleksa apskate ar Alhambras vietējo gidu krievu valodā)
***viesnīca Granadā

trešdiena, 20.10.
Granada – Malaga – Rīga
 Malagas apskate, kura ir reizē viena no senākajām pilsētām Eiropas dienvidos ar trīs tūkstošs gadu vēsturi un reizē moderna ostas pilsēta. Te dzimuši Pablo Pikaso un Antonio Banderas! Iespējams izstaigāt Malagas vecpilsētu, apmeklēt Malagas katedrāli, paviesoties Pikaso muzejā vai uzkāpt 130 metru augstajā Gibralfaro kalnā, kur paveras skati uz pilsētu un līci
 ~14:00 transfers uz lidostu
 17:00 – 22:20 lidojums Malaga - Rīga

Piemaksa par komfortu un atlaides
piemaksa, ja vēlaties vienvietīgu istabu viesnīcās EUR 155
ceļazīmes cena bērniem līdz 11 g.v. (ieskaitot) EUR 625

Ceļazīmes cenā ietilpst
 lidojums Rīga – Malaga – Rīga (8kg rokas bagāža, 20kg nododamā bagāža);
 komfortabls autobuss ceļojuma laikā;
 nakšņošana divvietīgās istabās *** viesnīcās ar brokastīm;
 IMPRO grupas vadītāja un krieviski runājošu vietējo gidu pakalpojumi
 veselības apdrošināšana (iesakām noformēt un ņemt līdzi arī bezmaksas Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK), ar kuru medicīnas pakalpojumus bieži iespējams saņemt ātrāk un vienkāršāk! Uzziņai: www.vmnvd.gov.lv/lv/nvd-pakalpojumi/456-evak-karte

Ceļazīmes cena neietilpst
 ieejas maksa ceļojuma programmā minētajos apskates objektos, pusdienas, vakariņas
 dzeramnauda šoferim un vietējiem gidiem (~25 EUR)

Iespējamās papildizmaksas (EUR), tabulā minētas 2020.gada cenas
Granada – katedrāle + Capilla Real + Alhambra 37 EUR
Seviļa – katedrāle + Akazars 22 EUR
Kordova – Mezquita mošeja 10 EUR
Pikaso muzejs Malagā 8 EUR

Pieteikšanās ceļojumam
avanss: EUR 250
otrā iemaksa: līdz 16.08. EUR 300
pilna summa: līdz 16.09. atlikusī summa
 ja minētas iemaksas nav izdarītas laikus, IMPRO patur tiesības jūsu rezervāciju anulēt, iepriekš par to nebrīdinot

Atteikšanās no ceļojuma
atteikšanās datums: līdz 16.08., zaudētā summa - EUR 125
atteikšanās datums: pēc 16.08., zaudētā summa - EUR 300
atteikšanās datums: pēc 16.09., zaudētā summa - visa summa

Ceļojumam nepieciešamie dokumenti
 LR pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa ID karte, kas ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām
 LR nepilsoņu pase, kas izdota pēc 2007.gada 19.novembra un ir derīga vēl 3 mēnešus pēc ceļojuma beigām.
!!! Pases, kas izdotas līdz 2007.gada 19.novembrim (beztermiņa un izdotās uz 50 gadiem), nav derīgas ceļošanai!

Uzmanību! Grozījumi piedāvātā ceļojuma programmā un/vai ceļojuma cenā ir pieļaujami LR normatīvo aktu ietvaros nodokļu un nodevu izmaiņu gadījumos, ka arī citu apstākļu ietekmē, kas nav atkarīgi no pakalpojumu sniedzēja.
Ceļojuma cena 675 €
trip-pic

Ja neatradāt savu ceļojumu, lūdzu, rakstiet mums - piemeklēsim īsto!

Tālrunis *