cb@cb.lv | ул. Таллинас 30
ул. Калнциема 116, Рига

Латвия

VIDZEME

Vidzeme ir viens no četriem vēsturiskajiem novadiem Latvijā. Tā ir ievērojama ar dabas skaistumu, daudzveidīgo kultūrvēsturisko mantojumu un tautas tradīcijām. Vidzemē var gan izbaudīt gleznaino upju un ezeru skaistumu, priecāties par mežu, pļavu, pakalnu un ieleju veidotajām dabas ainavām, gan sajust vēstures elpu Viduslaiku pilīs un muižās, kā arī uzzināt daudz aizraujoša un interesanta par Latvijas vēsturi, tradīcijām un dažādiem dzīvesveidiem.
Nozīmīgu kultūras un arhitektūras mantojumu glabā arī senākās Vidzemes pilsētas, katra ar savu šarmu, savu vēsturi un kultūru.
Neaizmirstamu atpūtu sniegs pastaiga pa Vidzemes jūrmalu, kurā atrodamas gan smilšainas pludmales, gan akmeņaini līcīši, gan arī smilšakmens klintis un, protams, gleznainie Vidzemes pakalni. Cēsu rajonā ir satopami ļoti atšķirīgi ainavu tipi: līdzena un viļņota līdzenuma āraines un mežaines, ezeraines, paugurota reljefa mozaīkveida ainavas, purvaines un upju ielejas ainavas. Vizuāli augstvērtīgāko ainavu veido Gaujas senleja ar priežu mežu apaugušām nogāzēm un virspalu terasēm, kas ir pieskaitāma pie Latvijas unikālajām ainavām.

KURZEME

Kurzemes tālākais ziemeļu punkts ir Kolkas rags un tas ietilpst Slīteres Nacionālajā parkā. Reģionam ir Latvijā garākā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes josla. Kopš seniem laikiem reģions ir slavens ar savām jūrā braukšanas un zvejniecības tradīcijām, senām starptautiskās tirdzniecības tradīcijām. Arī mūsdienās jūras tuvumam ir liela nozīme reģiona attīstībā, tādejādi arī sekmējot ekonomisko sadarbību ar citu valstu partneriem. Kurzemnieki runā lībiskajā un daļēji vidus dialektā (uz kura balstās literārā latviešu valoda). Kuldīga

ZEMGALE

Pateicoties salīdzinoši auglīgajām augsnēm, jau kopš seniem laikiem Zemgale ir dēvēta par Latvijas labības klēti. Zemgali šķērso divas lielākās Latvijas upes – Daugava un Lielupe. Upju līčos un pļavās sastopamas retas augu, putnu un dzīvnieku sugas, tas liecina par pievilcīgu un nepiesārņotu apkārtējo vidi.

LATGALE

Latgale ir īpašs Latvijas novads ar neparastu vēsturi – to spēcīgi ietekmējusi kaimiņvalstu kultūra, tās vēsture atšķiras no pārējās Latvijas teritorijas vēstures, tāpēc bieži vien, iebraucot Latgalē, cilvēks jūtas kā nokļuvis pavisam citā valstī ar citu kultūru.
Latgale ir bagāta ar ūdeņiem un bieži tiek saukta par Zilo ezeru zemi vai Ezerzemi. Šeit atrodas vairāk nekā 1000 ezeri, tajā skaitā Latvijas dziļākais – Drīdzis, lielākais – Rāzna un viens no tīrākajiem – Riču ezers, unikāls dabas liegums ir Ežezers ar 36 salām un ar savu krāsu un teikām noslēpumainais - Velnezers. Reģionam cauri plūst Latvijas lielākā upe – Daugava, tieši šeit ir saglabājusi savu sākotnējo, dabisko tecējumu. Raksturīgā Latgales ainava ar augstienēm un ieplakām veidojusies ledāja iedarbības rezultātā. Latvijas lielākais purvs – Teiču purvs – aizņem Madonas un Jēkabpils rajonu teritorijas daļu.