cb@cb.lv | Tallinas iela 30
Kalnciema iela 116, Rīga

Ceļotāju personiskā bagāža

Pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā muitas procedūras tiek veiktas tikai uz Eiropas Savienības ārējām robežām, bet uz iekšējām Eiropas Savienības robežām notiek brīva preču kustība bez muitas kontroles. Kopš 2004.gada 1.maija muitas pārbaudes pastāvīgi netiek veiktas uz Latvijas un Lietuvas robežas, kā arī uz Latvijas un Igaunijas robežas. Tomēr ir atsevišķas preču grupas, kurām Eiropas Savienības dalībvalstis (tajā skaitā Latvija) paredzējušas ievedamo apjomu ierobežojumus.

1. Ievedot akcīzes preces, ko persona iegādājusies brīvā apgrozījumā citā Eiropas Savienības dalībvalstī savam patēriņam un par kurām ir samaksāti visi nodokļi attiecīgajā dalībvalstī, ir noteikti šādi apjoma ierobežojumi:
tabakas izstrādājumiem:

800 cigaretes;
400 cigarillas (cigāri, kas katrs sver ne vairāk par 3 g);
200 cigāri;
viens kilograms smēķējamās tabakas;
alkoholiskajiem dzērieniem:

110 litri alus;
90 litri vīna (t.sk., ne vairāk par 60 litriem dzirkstošā vīna) vai pārējo raudzēto dzērienu;
20 litri starpproduktu (vidēji stiprie dzērieni);
10 litri pārējo alkoholisko dzērienu (stiprie dzērieni);
kafijai – 10 kilogrami;
bezalkoholiskiem dzērieniem – 110 litri;
degvielai, kas atrodas Latvijā iebraucoša transportlīdzekļa un motocikla standarta degvielas tvertnē, kā arī pārnēsājamā degvielas tvertnē, kuras tilpums nepārsniedz 10 litrus.

Ievēro! Atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalstis līdz 2009.gada 31.decembrim ir noteikušas ierobežojumus cigarešu ievešanai no “jaunajām” dalībvalstīm. Braucot no Latvijas uz Zviedriju, Dāniju, Īriju, Somiju, Lielbritāniju, Austriju vai Vāciju, privātpersona drīkst ievest ne vairāk kā 200 cigaretes.

2. Preču ievešana no valstīm, kas nav Eiropas savienības dalībvalstis
Ja privātpersonas ieved preces Latvijā no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis – Krievijas, Baltkrievijas, kā arī tālākām valstīm, piemēram, Amerikas Savienotajām Valstīm, Ķīnas u.c. – precēm tiek piemērotas tādas pašas muitas procedūras, kā pirms 2004.gada 1.maija.

Ievedot Latvijā preces no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis, ar muitas nodokli netiek apliktas šādas preces:

personiskais īpašums, ko ieved personas, kas maina savu pastāvīgo dzīvesvietu no trešās pasaules valsts uz Eiropas Savienības muitas teritoriju;
preces, kas tiek ievestas laulību gadījumā;
personiskais īpašums, kas iegūts mantojuma ceļā, ja mantinieka pastāvīgādzīvesvieta ir Eiropas Savienībā;
mājsaimniecības piederumi, kas nepieciešami pagaidu dzīvesvietas iekārtošanai;
skolas piederumi, mācību materiāli un skolēna mājsaimniecības priekšmeti, no kā sastāv skolēna istabas iekārtojums, kas pieder skolēniem vai studentiem, kuri iebrauc Eiropas Savienības muitas teritorijā ar nolūku uzturēties šeit, lai mācītos.
preces personām ar garīgiem vai fiziskiem trūkumiem;
goda zīmes un apbalvojumus;
dāvanas, kas saņemtas sakarā ar starptautiskām attiecībām;
degvielu un smēreļļas, kas atrodas sauszemes motorizēto transportlīdzekļu standarta degvielas tvertnē, kā arī degvielu, kas iepildīta pārnēsājamās degvielas tvertnēs, bet ne vairāk kā 10 litru uz vienu transportlīdzekli
Tāpat ar muitas nodokli neapliek Eiropas Savienības lauksaimniecības produkciju, kas iegūta no trešās pasaules valstīs esošajiem īpašumiem - sēklas, mēslojumu un augsnes un kultūraugu apstrādei paredzēto produkciju, ko trešās pasaules valstīs ieved lauksaimnieciskie ražotāji, lai izmantotu īpašumos, kas robežojas ar šīm valstīm.
Iebraucot Latvijā no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, cilvēka personisko bagāžu neapliek ar muitas nodokli, ja tās kopējā vērtība nepārsniedz 175 eiro vienam (ceļotājam) pasažierim. Personiskā bagāža - jaunas, nelietotas preces, kas ir paredzētas tikai ceļotāja personīgai vai viņa ģimenes lietošanai vai dāvanām, ja šādu preču veids un daudzums neliecina par to, ka tās ieved komerciāliem nolūkiem. Personiskā bagāža nav ceļotāja paša drēbes, kosmētika un
citas jau lietotas mantas.
Jāievēro, ka ir noteikts atsevišķu preču daudzuma ierobežojums uz vienu cilvēku. Nemaksājot muitas nodokli, kā personisko bagāžu drīkst ievest:
tabakas izstrādājumus:
200 cigaretes vai
100 cigarillas (cigāri, kas katrs sver ne vairāk par 3 gramiem) vai
50 cigārus vai
250 gramus smēķējamās tabakas;
alkoholiskos produktus:
vienu litru destilētu dzērienu un alkoholisko dzērienu ar alkohola saturu lielāku nekā 22
%; nedenaturēta etilspirta ar spirta tilpumkoncentrāciju 80 % un vairāk vai
divus litrus destilētu dzērienu, alkohola un aperitīvu uz vīna vai alkohola bāzes, kuru
alkohola saturs nepārsniedz 22 %; dzirkstošo vīnu, deserta (liķiera) vīnu un
divus litrus nedzirkstošo (negāzēto) vīnu.
50 gramus smaržu un 0,25 litrus tualetes ūdens.
Ievedot tabakas un alkoholiskos izstrādājumus, atbrīvojumi netiek piešķirti privātpersonām, kuras ir jaunākas par 17 gadiem.
Iebraucot Latvijā no valsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, ceļotāja personīgajā bagāžā esošie pašpatēriņam paredzētie pārtikas produkti robežšķērsošanas vietā ir pakļauti stingrai veterinārajai kontrolei.
Sīkāku informāciju par pārtikas produktu ievešanas ierobežojumiem var saņemt Pārtikas un veterinārā dienesta Sanitārās robežinspekcijas administrācijā – tālr.7027282 vai mājas lapā www.pvd.gov.lv
Fiziska persona personīgai lietošanai drīkst ievest zāles, kas paredzētas ārstniecības kursam, ne ilgākam par trijiem mēnešiem, uzrādot recepti, tās norakstu vai kopiju, vai citus zāļu lietošanas nepieciešamības faktu apliecinošus dokumentus (attiecībā uz recepšu zālēm).

Preču deklarēšana

Preču deklarēšana ir katras personas, kura pārvietojas pāri robežai, pienākums. Ja personas bagāžā tiek ievestas preces, nepārsniedzot vienai fiziskajai personai noteiktos preču pārvietošanas vai muitas nodokļa atvieglojumus, fiziskā persona preces var deklarēt mutiski. Par mutiski deklarētām preces uzskatāmas ar brīdi, kad fiziskā persona apstiprinoši ir atbildējusi uz muitas amatpersonas jautājumu: "Vai jums ir deklarējamas preces?".
Preču deklarēšana iespējama arī ar darbībām, proti, ierodoties Latvijas Republikā, fiziskajām personām ir iespēja izvēlēties šķērsot robežu, dodoties cauri “zaļajam koridoram” vai “sarkanajam koridoram”. “Zaļo koridoru” izmanto tās fiziskās personas, kurām nav deklarējamu preču vai ir līdzi preces, par kurām nav jāmaksā muitas maksājumi. “Sarkanais koridors” paredzēts fiziskajām personām, kuru bagāžā ir deklarējamas preces. Ja persona pārvietojas ar vilcienu, muita uz robežas veic pasažieru bagāžas kontroli. Bagāža tiek izturēta, ja ir izdarīts normatīvo aktu muitas jomā pārkāpums vai ir aizdomas par šāda pārkāpuma izdarīšanu.
Personai ir pienākums aizpildīt muitas deklarāciju – Vienoto administratīvo dokumentu (VAD) par:

precēm, kuras, pārvietojot pāri robežai, tiek pārsniegti tiesību aktos noteiktie preču pārvietošanas un nodokļa atvieglojumi;
precēm, kas paredzētas atsavināšanai pret atlīdzību, neatkarīgi no to daudzuma un vērtības;
izejvielām ražošanai un citām precēm, kuras ieved individuālā darba veicēji, neatkarīgi no šo preču daudzuma un vērtības;
precēm, kuras paredzētas sūtīt atsevišķā bagāžā;
sprāgstvielām, narkotiskajām un psihotropajām vielām un citiem priekšmetiem, kuru pārvietošana ir ierobežota vai aizliegta, ja par šīm precēm ir saņemtas kompetento iestāžu noteiktās speciālās atļaujas (deklarācijā norādot atļaujas numuru, izsniedzēju un derīguma termiņu), izņemot personīgās lietošanas šaujamieročus, kuru pārvietošanai saņemta Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas atļauja.

Papildu informāciju Jūs varat iegūt:
VID Galvenās muitas pārvaldes
Juridiskās daļas Konsultāciju nodaļā
Kr.Valdemāra ielā 1a, Rīgā, LV-1841
Tālr.7507252;7507253;7507254
e-pasts - konsultacija@dep.vid.gov.lv