29 700 300
67 700 300
Rezervē internetā
cb@cb.lv
29 700 300
Palīdzība ārkārtas situācijās
Ja atrodaties stihiju, nemieru, epidēmiju reģionā, ieteicams reģistrēties konsulārajā reģistrā https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP139/Apraksts

Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, zvaniet pa apdrošināšanas polisē norādītajiem tālruņa numuriem.

Nāves gadījumā, smaga saslimšana, katastrofa utml. iespējams saņemt konsulāro atbalstu no Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas. Diennakts palīdzības telefons +371 26 33 77 11 https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/konsularais-atbalsts