cb@cb.lv | Tallinas iela 30
Kalnciema iela 116, Rīga

Palīdzība ārkārtas situācijās

Ja atrodaties stihiju, nemieru, epidēmiju reģionā, ieteicams reģistrēties konsulārajā reģistrā https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP139/Apraksts

Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, zvaniet pa apdrošināšanas polisē norādītajiem tālruņa numuriem.

Nāves gadījumā, smaga saslimšana, katastrofa utml. iespējams saņemt konsulāro atbalstu no Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas. Diennakts palīdzības telefons +371 26 33 77 11 https://www.mfa.gov.lv/tautiesiem-arzemes/konsularais-atbalsts

Ceļojumu apdrošināšana, EVAK, Ko drīkst ievest ES