cb@cb.lv | Tallinas iela 30
Kalnciema iela 116, Rīga

Balta ceļojuma apdrošināšana

Tagad ceļojuma apdrošināšana darbojas neatkarīgi no saslimstības koeficienta valstī, uz kuru dodas klients! Covid-19 apdrošināšana nav spēkā ASV, Kanādā, Japānā, Austrālijā un Jaunzēlandē, izņemot, ja ceļojums sākas 15. dienā un vēlāk pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas, ieskaitot balsta vakcīnas saņemšanu, vai gadījumā, ja 3 mēnešu laikā pirms ceļojuma sākuma datuma esat pārslimojis/-usi Covid-19 un varat uzrādīt negatīvu PĶR testu pēc atveseļošanās.

SUDRABA POLISE SEDZ:

Medicīniskie izdevumi 100000 EUR
Zobārstniecība 200 EUR
Medicīniskais transports 100000 EUR
Slimnieka repatriācija 100000 EUR
Medicīniskais transports Mītnes zemē 500 EUR
Tuvinieka ierašanās ceļojuma izdevumi 20000 EUR
Bērna evakuācija 30000 EUR
Slimnīcas dienas nauda 200 EUR
Medicīniskie palīglīdzekļi 300 EUR
Repatriācija nāves gadījumā 100000 EUR
Apbedīšanas izdevumi ārzemēs 10000 EUR
Telefona sarunu apmaksa 30 EUR
Atpūtas aktivitātes 100000 EUR
Ceļojuma dokumenti 200 EUR
Nelaimes gadījumi 20000 EUR
Civiltiesiskā atbildība 30000 EUR
Bagāžas sabojāšana, nozaudēšana 700 EUR
Bagāžas aizkavēšanās 200 EUR
Bagāžas zādzība ceļojuma laikā 200 EUR
Drēbju ķīmiskā tīrīšana 100 EUR
Ceļojuma atcelšana, pārtraukšana 700 EUR
Ceļojuma atcelšana bezdarba gadījumā 500 EUR
Ceļojuma nokavēšana CSNg dēļ 700 EUR
Lidojuma aizkavēšanās 200 EUR
Kopējā apdrošinājuma summa 100000 EUR

COVID-19 gadījumā
- Balta atlīdzina ar ceļojuma atcelšanu saistītos izdevumus (līdz 700 EUR par personu), ja persona atrodas Latvijā un ieplānotais brauciens nevar notikt gadījumos, kad apdrošinātājai personai jāievēro izolācija Covid-19 saslimšanas dēļ, kuras periods daļēji vai pilnībā pārklājas ar Ceļojuma laiku, šādās situācijās:
    - ja klients vai klienta ceļabiedrs, ar kuru plānots doties Ceļojumā un kam ir iegādāta kopīga BALTA polise, saslimst ar Covid-19 un tāpēc ceļojums jāatceļ;
    - ja ar Covid-19 saslimis klienta nepilngadīgais bērns, kas nav apdrošināts ar BALTA apdrošināšanas polisi;
    - ja ar Covid-19 smagi (nepieciešama ārstēšanās stacionārā) saslimst klienta ģimenes loceklis, kas nav apdrošināts ar BALTA apdrošināšanas polisi.

Balta neapmaksā ceļojuma atcelšanas izdevumus, ja pirms ceļojuma personai
nav konstatēta un laboratoriski pierādīta saslimšana ar Covid-19.

Lūdzam ņemt vērā, ka BALTA ceļojumu atcelšana turpmāk neparedz atlīdzību gadījumos, kad klients (apdrošinātā persona) nav saslimis ar Covid-19, bet tam jāuzturas karantīnā (kā kontaktpersonai)!

Polise apmaksā izdevumus par uzturēšanos karantīnā, atrodoties ārzemēs (līdz 50 EUR dienā) un transportu, lai atgrieztos mājās – gadījumā, ja klients tiek ievietots karantīnā pozitīva Covid-19 testa gadījumā vai pēc kontakta ar inficētu personu.
Polise apmaksā medicīnisko palīdzību gadījumos, kad to nenodrošina attiecīgā valsts, nesedz EVAK karte vai kāda cita organizācija (aviokompānija, viesnīca utt.). Ambulatorā un stacionārā palīdzība tiek apmaksāta šādā apmērā:
• Sudraba, Zelta un Platīna programmām – pilnas apdrošinājuma summas ietvaros

UZMANĪBU! Sudraba polise neiekļauj, bet ZELTA polise atlīdzina ceļojuma atcelšanas izdevumus arī gadījumā, ja veselības stāvokļa dēļ (piemēram, paaugstinātas temperatūras vai citu iespējamo Covid-19 simptomu gadījumā) klientu neielaiž lidmašīnā, prāmī vai autobusā, vai tiek liegta iebraukšana valstī saskaņā ar noteikumu 49.3.1. punkta prasībām. ZELTA polise atlīdzina arī izdevumus par transportu gadījumā, ja dēļ aizdomām par Covid-19 infekciju ir atteikta iekāpšana transportlīdzeklī atgriežoties uz Latviju.