29 700 300
67 700 300
Rezervē internetā
cb@cb.lv
29 700 300
Balta ceļojuma apdrošināšana
Tagad ceļojuma apdrošināšana darbojas neatkarīgi no saslimstības koeficienta valstī, uz kuru dodas klients! COVID-19 segums nav spēkā ASV, Kanādā, Austrālijā, Japānā un Jaunzēlandē.

SUDRABA POLISE SEDZ:

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izdevumi ambulatori un slimnīcā 100 000 EUR
Neatliekama zobārstniecība 200 EUR
Medicīniskais transports, t.sk. ar helikopteru 100 000 EUR
Tuvinieka ierašanās pie cietušā 20 000 EUR
Bērna nogādāšana uz mītnes zemi, ja tas palicis bez pieaugušā uzraudzības 30 000 EUR
Slimnīcas dienas nauda 20 EUR dienā
Medicīniskie palīglīdzekļi 300 EUR
Repatriācija uz mītnes zemi 100 000 EUR
Medicīniskais transports mītnes zemē 500 EUR
Repatriācija nāves gadījumā 100 000 EUR
Atpūtas aktivitātes (raftings, pārgājieni kalnos u.c. bet ne visi aktīvās atpūtas veidi) 100 000 EUR
Pase, eID un auto dokumenti 200 EUR
Nelaimes gadījumi 20 000 EUR
Reģistrētās bagāžas sabojāšana, nozaudēšana 700 EUR
Bagāžas aizkavēšanās 200 EUR
Bagāžas zādzība viesīcā utml 200 EUR
Ceļojuma atcelšana, pārtraukšana, ja ceļojums jāatceļ objektīvu iemeslu piem. slimības dēļ 700 EUR
Ceļojuma atcelšana bezdarba gadījumā 500 EUR
Civiltiesiskā atbildība ja klients nodara miesas bojājumus trešajai personai vai sabojā svešu īpašumu 30 000 EUR

COVID-19 gadījumā
- Ceļojuma atcelšana (viesnīcas, biļetes, ceļazīmes), ja klients saslimst vai tiek ievietots karantīnā pirms
ceļojuma sākuma, Balta atlīdzina ar ceļojuma atcelšanu saistītos izdevumus;
- Uzturēšanās karantīnā, atrodoties ārzemēs (izdevumi līdz 50 EUR dienā), un transporta izdevumiem, lai
atgrieztos mājās - gadījumā, ja klients tiek ievietots karantīnā pozitīva Covid-19 testa gadījumā vai pēc kontakta
ar inficētu personu;

UZMANĪBU! Sudraba polise neiekļauj, bet ZELTA polise atlīdzina ceļojuma atcelšanas izdevumus arī gadījumā, ja veselības stāvokļa dēļ (piemēram, paaugstinātas temperatūras vai citu iespējamo Covid-19 simptomu gadījumā) klientu neielaiž lidmašīnā, prāmī vai autobusā, vai tiek liegta iebraukšana valstī saskaņā ar noteikumu 49.3.1. punkta prasībām. ZELTA polise atlīdzina arī izdevumus par transportu gadījumā, ja dēļ aizdomām par Covid-19 infekciju ir atteikta iekāpšana transportlīdzeklī atgriežoties uz Latviju.

https://www.balta.lv/uploads/noteikumi/celojumu-apdrosinasana/celojumu-apdrosinasanas-noteikumi-4101-03-v2.pdf