cb@cb.lv | Tallinas iela 30
Kalnciema iela 116, Rīga

CelojumuBode.lv lietošanas noteikumi un privātuma politika

Ceļojumus, viesnīcas un auto nomu var rezervēt www.CelojumuBode.lv mājaslapā 24h diennaktī, 7 dienas nedēļā.
1. Vispārējā daļa
1.1. www.CelojumuBode.lv, (turpmāk tekstā CelojumuBode.lv) veic tūrisma aģenta funkcijas, strādājot kā piegādātājs starp klientiem un tūrisma operatoriem vai citiem pakalpojumu sniedzējiem un šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Klients izmanto CelojumuBode.lv pakalpojumus.
1.2. Izmantojot CelojumuBode.lv pakalpojumus ikviena apmeklētāja pienākums, ir iepazīties ar šiem lietošanas noteikumiem un ievērot tos. Izmantojot CelojumuBode.lv pakalpojumus, Jūs piekrītat šiem noteikumiem. Nav atļauts izmatot CelojumuBode.lv pakalpojumus, ja nepiekrītat kādai no šo noteikumu un/vai nosacījumu daļai.
1.3. Visu tūrisma pakalpojumu pieejamība CelojumuBode.lv ir atkarīga no tūrisma operatoriem vai tūrisma pakalpojumu sniedzējiem. Ir iespējama situācija, kad kāds no CelojumuBode.lv publicētajiem piedāvājumiem faktiski vairs nav pieejams, jo vairs nav brīvu vietu lidmašīnā vai autobusā, visi viesnīcas numuri ir aizņemti un tml. Šādā gadījumā rezervācija tiek atteikta un visa samaksātā nauda tiek atmaksāta Klientam. 
1.4. CelojumuBode.lv pieejamie pakalpojumi ir ceļojumi, kurus piedāvā un organizē tūrisma operatori vai tūrisma pakalpojumu sniedzēji, viesnīcas, aviokompānijas, apdrošināšanas kompānijas un autonomas.
1.5. Atbildību par CelojumuBode.lv iegādātā tūrisma pakalpojuma kvalitatīvu sniegšanu uzņemas konkrētais tūrisma operators vai tūrisma pakalpojumu sniedzējs, kas to nodrošina. Kaut arī CelojumuBode.lv izvērtē katra tūrisma operatora sniegto pakalpojumu atsauksmes un netļauj apšaubāmu piedāvājumu publicēšanu mājaslapā, tomēr CelojumuBode.lv nevar sniegt garantijas (noteiktas vai izrietošas) par piedāvāto tūrisma pakalpojumu kvalitāti, ko nodrošina citi tūrisma operatori un pakalpojumu sniedzēji.
1.6. Pasūtījums ir jebkurš tūrisma pakalpojumu pasūtījums, ja Klients ir veicis rezervāciju, izmantojot CelojumuBode.lv, ir veicis pilnu apmaksu par pasūtījumu, ir saņēmis informāciju rezervācijas apstiprināšanu no tūrisma operatora puses uz norādīto e-pastu.
1.7. Ja veicot pasūtījumu interneta lapā attiecīgais ceļojumu pakalpojums ir apstiprināts un apmaksāts, līgumsaistības pastāvēs starp Klientu un attiecīgo Pakalpojumu sniedzēju, CelojumuBode.lv nav iesaistīta šajās līgumattiecībās.
1.8. Klients piekrīt ka ikviens līgums vai rēķins, ko CeļojumuBode.lv ir sagatavojusi Klientam elektroniski, ir derīgs un spēkā esošs bez paraksta. Pēc CelojumuBode.lv pieprasījuma (vajadzības gadījumā) Klients apņemas parakstīt analoģiskus dokumentus papīra formātā.
2. Personas datu aizsardzība un privātuma politika.
2.1. Jūsu personas datu pārzinis ir "CEĻOJUMU BODE" SIA, Tallinas iela 30-11, Rīga, cb@cb.lv t. 29700300. CelojumuBode.lv apņemas prasīt tikai nepieciešamos datus un rūpīgi uzglabāt tos tikai tik ilgi, cik nepieciešams. CelojumuBode.lv ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. 
2.2. Kad apmeklēsiet CelojumuBode.lv vietni reizi, mēs lūgsim jums apstiprināt sīkdatņu izmantošanu, piekrišanu privātuma politikai un piekrišanu mājaslapas izmantošanas noteikumiem.
2.3. Mēs vācam un izmantojam Jūsu personas datus šādiem mērķiem:
2.3.1. Lai rezervētu tūrisma pakalpojumus un apdrošināšanu un lai sniegtu rezervētos pakalpojumus, lai veiktu klientu apmierinātības aptauju, kvalitātes uzlabošanai, pakalpojumu attīstībai; šim mērķim mēs vācam šādus datus: pasažieru vārds, uzvārds, pilsonība, dzimšanas datums, personas kods, pases vai personas apliecības numurs, pases vai personas apliecības izdošanas datums, pases vai personas apliecības darīguma termiņš, tālruņa numurs, e-pasta un IP adreses.
2.3.2. Lai vestu grāmatvedību saskaņā ar LR likumdošanu. Šim mērķim mēs vācam šādus datus: vārds, uzvārds, bankas konta numurs, personas kods
2.3.3. Lai sazinātos ar Jums un atbildētu uz e-pastiem, telefona zvaniem, Facebook vēstulēm. Šim mērķim mēs vācam šādus datus: e-pasts, telefona numurs.
2.3.4. Lai sūtītu Jums informatīvos jaunumus. Šim mērķim mēs vācam šādus datus: e-pasta adrese, ip adrese, informācija par e-pastu atvēršanas statistiku.
2.3.5. Lai veidotu Jūsu vēlmēm pielāgotus piedāvājumus un parādītu mājaslapā atbilstošāku saturu. Šim mērķim mēs vācam šādus datus: e-pasts, telefona numurs, sīkdatnes.
2.3.6. Lai rādītu reklāmas atkārtotajā mārketingā vai līdzīgai auditorijai. Šim mērķim mēs vācam šādus datus: sīkdatnes.
2.4. Atteikšanās sniegt personas datus vai to nesniegšanas sekas
2.4.1. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mums nepieciešami minētie personas dati, lai sniegtu Jums mūsu pakalpojumus. Ja Jūs mums nesniedzat pieprasītos personas datus, mēs nevarēsim Jums pilnībā vai daļēji nodrošināt pieprasītos pakalpojumus.
2.4.2. Ja Jūs atsaucat savu piekrišanu vai nepiekrītat minēto Jūsu personas datu izmantošanai, mēs, iespējams, nevarēsim pilnībā vai daļēji sniegt Jūsu pieprasītos pakalpojumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šādā gadījumā iespējams Jūs nevarēsiet vai saņemt naudas atmaksu par jebkādām Jūsu samaksātajām naudas summām, saskaņā ar tūrisma pakalpojumu sniegšanas līgumu.
2.5. Personas datu uzglabāšanas ilgums
2.5.1. Mēs Jūsu personas datus glabājam tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu ar mums noslēgto līgumu, bet ne mazāk kā to pieprasa likumdošanas akti.
2.6. Personas datu nodošana citiem datu apstrādātājiem
2.6.1. Ceļojumu bode var izmantot citu datu apstrādātāju un ārpakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, lai rīkotos ar Jūsu personas datiem un tos apstrādātu konkrētiem mērķiem. Mēs varam izpaust Jūsu personas datus šādām trešo personu kategorijām:
2.6.1.1. tūrisma operatoram, kas organizē Jūsu rezervēto ceļojumu vai citus pakalpojumus;
2.6.1.2. apdrošināšanas sabiedrībai, kas nodrošina Jūsu ceļojuma apdrošināšanas polisi;
2.6.1.3. grāmatvedības un juridisko pakalpojumu sniedzējiem;
2.6.1.4. IT pakalpojumu sniedzējiem;
2.6.1.5. kredītkaršu uzņēmumiem, maksājumu pakalpojumu piedāvātājiem, kuri apstrādā maksājumu pieprasījumus, kurus veicat mūsu tīmekļa vietnē;
2.6.1.6. citiem trešo pušu pakalpojumu piedāvātājiem, kurus mēs esam iesaistījuši datu apstrādes veikšanā, t.sk. mārketinga vai servisa uzlabošanas nolūkos;
2.6.1.7. trešajām personām, piemēram, juridiskajiem birojiem, tiesām, citām struktūrām vai pakalpojumu piedāvātājiem, lai varētu nodrošināt jebkāda ar jums noslēgta līguma izpildi vai piemērošanu;
2.6.1.8. valsts iestādēm un izpildes struktūrām, piemēram, policijai un regulēšanas iestādēm, pēc to pieprasījuma un tikai saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem;
2.6.1.9. lai aizsargātu mūsu tiesības vai mūsu klientu, personāla un aktīvu drošību.
2.6.2. Jūsu personas datus var būt nepieciešams nosūtīt ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas, lai sniegtu Jums Jūsu pieprasīto pakalpojumu, un Jūsu personas datiem var piekļūt datu apstrādātāji un pakalpojumu piedāvātāji no valstīm, kas nenodrošina tādu pašu datu aizsardzības līmeni kā Eiropas Ekonomiskajā zonā. Ja attiecībā uz datu nosūtīšanu uz ārvalstīm nevarēs nodrošināt pienācīgu personas datu aizsardzības līmeni, mēs lūgsim Jūsu piekrišanu šādai datu nosūtīšanai uz ārvalstīm.
2.7. Klienta tiesības pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu
2.7.1. Klientam ir tiesības prasīt labot nepareizus personas datus.
2.7.2. Klientam ir tiesības prasīt izdzēst Jūsu personas datus, izņemot, ja tas nav iespējams līguma izpildes nolūkos un likumdošanā noteiktajos gadījumos.
2.8. Ja Jūs nepiekrītat personas datu apstrādei, diemžēl mēs nevarēsim Jums sniegt tūrisma pakalpojumus.
3. Tūrisma pakalpojumu sniedzēji un nosacījumi
3.1. CelojumuBode.lv piedāvātos ceļojumus un tūrisma pakalpojumus nodrošina tūrisma operatori un tūrisma pakalpojumu sniedzēji. Visi tūrisma operatori, kas nodrošina piedāvātos kompleksos tūrisma pakalpojumus, ir apdrošināti - to maksātnespējas gadījumā klientu iemaksāto naudu vismaz 28 500 € apmērā klientiem atgriež apdrošināšanas kompānija. Konkrētā tūrisma operatora apdrošināšanas polises apjomu iespējams apskatīt Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicētajā TATO datubāzē.
3.2. Papildus CelojumuBode.lv noteikumiem, Klientam saistoši ir arī katra Tūrisma Pakalpojumu sniedzēju noteikumi un nosacījumi. Lietojot CeļojumuBode.lv, Klients piekrīt Tūrisma pakalpojumu sniedzēju noteikumiem un nosacījumiem un ievēro tos.
3.3. Klienta pienākums ir precīzi ievērot Tūrisma pakalpojumu sniedzēju prasības attiecībā uz pakalpojumu reģistrēšanās laikiem, rezervācijas apmaksu, rezervācijas apstiprināšanu u.c. noteikumiem.
3.4. Izmantojot CelojumuBode.lv, būs redzamas saites uz noteikumiem, kas attiecas uz konkrētiem Tūrisma pakalpojumu sniedzēja pakalpojumiem. CelojumuBode.lv iesaka izlasīt šos noteikumus un sazināties ar CelojumuBode.lv vai attiecīgo Tūrisma pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu detalizētu informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz autobusu vai avio pasažieru pārvadājumiem, apmaksas veikšanu, saistību nepildīšanu, atbildību, rezervācijas atcelšanu, izmaiņām veiktajos pasūtījumos, kompensācijām un uz jebkādiem citiem ierobežojumiem. 
4. Pasūtījuma atcelšana vai mainīšana, ko veic Klients
4.1. Katra pasūtījuma maiņai vai atcelšanai ir zināmi ierobežojumi un noteikumi, kurus Klients akceptē rezervācijas veikšanas brīdī un kuri ir atkarīgi no konkrētā Tūrisma pakalpojumu sniedzēja noteikumiem. Atsakoties vai mainot pakalpojumu var tikt zaudēta daļa vai visa iemaksātā summa, jo anulējot aviobiļetes, viesnīcas u.c. tūrisma pakalpojumus bieži nav iespējams atgūt visu samaksāto summu pēc pakalpojuma sniedzēja noteikumiem.
4.2. Dažos gadījumos CelojumuBode.lv vai Tūrisma pakalpojumu sniedzējs nevar atcelt tūrisma pakalpojumu rezervāciju vai veikt tajā izmaiņas pirms rakstiska pieprasījuma saņemšanas no Klienta, ar kuru Klients piekrīt jebkādām papildus un saistītajām izmaksām.
4.3. Dažu pakalpojumu atcelšana vai izmaiņu veikšana tajos ir neiespējama.
4.4. Naudas atgriešana par anulētu tūrisma pakalpojumu tiks veikta tādā maksājuma formā, kāda izmantota veicot pasūtījumu. Nauda tiks atgriezta personai, kas veikusi sākotnējo maksājumu.
5. Apmaksa
5.1. Klienta pienākums ir veikt samaksu par Tūrisma pakalpojumu saskaņā ar tūrisma pakalpojuma piedāvājumā norādīto maksāšanas kārtību. Iespējamie apmaksas veidi var būt atšķirīgi atkarībā no izvēlētā tūrisma pakalpojuma veida un pakalpojuma sniedzēja, kas nodrošina šo pakalpojumu.
5.2. CelojumuBode.lv un Tūrisma pakalpojumu sniedzējs neizsniedz biļetes, apstiprinājumus, vaučerus vai citus ceļojuma dokumentus, ja Klients nav veicis pilnu pakalpojumu maksu norādītajā laikā SIA "Ceļojumu bode" norēķinu kontā.
5.3. Pirms biļešu izsniegšanas CelojumuBode.lv patur tiesības veikt klienta identifikāciju saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.4. CeļojumuBode.lv dāvanu kartes var izmantot ceļojumiem ar autobusu, lidmašīnu un atpūtai kūrortos. Dāvanu karti var izmantot vienā rezervācijā. Neizmantotā summa netiek izmaksāta naudā. Dāvanu karti var izmantot tikai tā persona, kas ir norādīta pērkot dāvanu karti, vai arī cita persona, ar nosacījumu ka dāvanu kartes sākotnējais pircējs var apliecināt kurš ir jaunais dāvanu kartes īpašnieks.
6. Rezervācijas apstiprinājums
6.1. Veicot pasūtījumu Klients pārbauda rezervācijas apstiprinājumā ierakstītā vārda un uzvārda atbilstību pases datiem.
6.2. Rezervācijas apstiprinājumi vaučeri un citi dokumenti tiek piegādāti, nosūtot tos uz Klienta norādīto e-pastu.
6.3. CelojumuBode.lv paļaujas uz Klienta sniegtās informācijas precizitāti un neuzņemas atbildību par biļešu zaudējumu, ja nav uzrādīta precīza e-pasta adrese, vai tā saņemšana nenotiek no CelojumuBode.lv neatkarīgu iemeslu dēļ.
7. CelojumuBode.lv informācija un nosacījumi
7.1. CelojumuBode.lv neapgalvo, ka mājas lapā esošā informācija (tai skaitā, cenas, apraksti, datumi) nav kļūdaina vai nepilnīga, taču pēc iespējas centīsies labot visas kļūdas vai nepilnības, tiklīdz par tām saņems informāciju.
7.2. Klients uzņemas atbildību par datu informācijas pārbaudi, īpaši attiecībā uz pasēm, vīzām un vakcinācijas prasībām, specifisku jautājumu gadījumā jāgriežas galamērķa valsts vēstniecībā vai tūrisma informācijas centrā.
7.3. CelojumuBode.lv var būt hipersaites uz ārējām mājas lapām, kas pieder un ko pārvalda trešās personas. CelojumuBode.lv nav kontroles pār vai saistības ar šādām trešo personu mājas lapām, un CelojumuBode.lv neuzņemas atbildību par tajās atrodamās informācijas precizitāti, pilnību un kvalitāti. Visus jautājumus, kas attiecas uz ārējās saitēs atrodamo informāciju, jāsūta attiecīgās mājas lapas īpašniekam.
7.4. Attiecībā uz starptautiskajiem avio, jūras, sauszemes un dzelzceļa ceļojumiem, CelojumuBode.lv un tūrisma operatoru atbildību ierobežo attiecīgo starptautisko konvenciju nosacījumi.
7.5. CelojumuBode.lv neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad pasūtījuma daļas vai visa pasūtījuma neizpilde, ir radusies tādu apstākļu rezultātā, kas nav bijusi saistīta ar interneta lapas, aģentu vai Tūrisma pakalpojumu sniedzēju vainu.
7.6. CelojumuBode.lv neuzņemas atbildību par jebkādiem netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, civiltiesību pārkāpumiem vai citiem nodarījumiem, kas radušies kā sekas, izmantojot kādu no ceļojumu pakalpojumiem, kas rezervēti vai iegādāti caur CelojumuBode.lv
7.7. Gadījumā, ja ceļojuma cenā nav iekļauta ceļojumu apdrošināšana, Klients apņemas pastāvīgi apdrošināt sevi un savus līdzbraucējus visam ceļojuma periodam. Klients uzņemas pilnu atbildību par iespējamām sekām, ja nebūs iegādājies ceļojuma apdrošināšanu.
8. Pases, vīzas un veselības apdrošināšana
8.1. Klienta atbildība ir dodoties ceļojumā ņemt līdzi pasi un citus dokumentus, atbilstoši apceļojojamo valstu prasībām. Pases derīguma termiņam jābūt vismaz 6 mēneši pēc ceļojuma beigām. Eiropas Savienības valstīs atļauts ceļot arī ar Latvijas Republikas pilsoņa personas apliecību ar derīgumu vismaz 3 mēneši pēc ceļojuma beigām. Dažas valstis izvirza citas imigrācijas prasības, piemēram cik ilgi ir jābūt derīgai tūrista pasei. Klienta atbiildība ir pārliecinieties, par ieceļošanas prasībām konkrētajā valstī. Papildu informācija ir pieejama Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas mājas lapā www.am.gov.lv.
8.2. Bērniem ceļojumiem uz ārvalstīm var būt nepieciešama pase, personas apliecība, dzimšanas apliecība, notariāli apstiprināta pilnvara. Sīkāk...
8.3. Pasē norādītajam vārdam ir jāsakrīt ar biļetē ierakstīto vārdu, jo pretējā gadījumā biļete un apdrošināšana nav derīga. Ja kāds no pieteiktajiem ceļojuma dalībniekiem pēc rezervācijas veikšanas maina uzvārdu, piemēram, laulājoties, nepieciešams noformēt vai labot ceļojuma dokumentus un rezervācijas, lai tajos būtu rakstīts uzvārds, kas būs jaunajās pasēs, ar kuru jaunlaulātie dosies ceļojumā.
8.4. Iesakām noformējot ceļojuma apdrošināšanu, apdrošināt ne tikai medicīniskās izmaksas, bet arī papildus riskus, jo var rasties apstākļi, par kuriem atbildību nevar uzņemties ne CelojumuBode.lv, ne Tūrisma pakalpojumu sniedzējs (piemēram, reisu kavēšanās vai anulēšana, saslimšana pirms ceļojuma u.c.).
8.5. Klients ir atbildīgs par veselības prasību pārbaudi un izpildi. Iepazīties ar informāciju atbilstošajām prasībām var Sabiedrības Veselības Aģentūras mājas lapā sadaļā “Ieteikumi ceļotājiem”.
9. Nepārvaramas varas apstākļi
9.1. Nepārvaramas varas jēdziens bez ierobežojumiem ietver intervenci, karus, civilos nemierus, nolaupīšanas, ugunsgrēkus, plūdus, negadījumus, vētras, teroristu vai hakeru uzbrukumus, tehniskas kļūdas datorsistēmās un mājaslapās, interneta sakaru traucējumus, streikus, lokautus, valsts normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz iebraukšanu/izbraukšanu, ārvalstu pārstāvniecību, robežsardzes/muitas, transporta dienestu un drošības institūciju darbību u.c. darbībām, kas nepārvarami ietekmē vai CelojumuBode.lv Tūrisma pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu nodrošināšanu.
9.2. CelojumuBode.lv neuzņemas atbildību par jebkādu pakalpojumu neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas ietekmē.
10. Jautājumi un sūdzības
10.1. Pirms došanās ceļojumā jebkuri papildu jautājumi vai sūdzības, kas attiecas uz pasūtījumu, risināmi, zvanot uz CelojumuBode.lv palīdzības tālruni +371 29700300. Ja ceļojuma laikā Klientam rodas sūdzības, kas attiecas uz Tūrisma pakalpojumu sniedzēju un/vai viesnīcu, nekavējoties jau ceļojuma laikā likumā noteiktā kārtībā jāiesniedz savu sūdzību attiecīgajam Tūrisma pakalpojumu sniedzējam un/vai viesnīcai.
10.2. Ja ceļojuma laikā radušies kādi jautājumi vai sūdzības, kas attiecas uz pasūtījumu, Klientam jāsazinās ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc atgriešanās, norādot pasūtījuma numuru, visu nepieciešamo informāciju un dokumentus. Ja CelojumuBode.lv vai kādam no Tūrisma pakalpojumu sniedzējiem būs nepieciešama papildus informācija, Klients to iesniedz rakstiski.
11. Izmaiņas CelojumuBode.lv lietošanas noteikumos un privātuma politikā
11.1. CelojumuBode.lv turētāji patur tiesības veikt izmaiņas lapas lietošanas noteikumos un privātuma politikā, Klientus iepriekš nebrīdinot.
11.2. Aktuālā un spēkā esošā noteikumu un privātuma politikas versija būs skatāma, CelojumuBode.lv sākot ar datumu, kad izmaiņas stājas spēkā.
11.3. CelojumuBode.lv turpmāka lietošana pēc izmaiņu veikšanas noteikumos un privātuma politikā, apstiprina Jūsu piekrišanu veiktajām izmaiņām.
12. CelojumuBode.lv neuzņemas atbildību par grūtībām vai traucējumiem, kas saistītas ar piekļuvi un lietošanu, kā arī par jebkādas veiktās transakcijas neizdošanos.
13. CelojumuBode.lv patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā liegt pieeju mājas lapai, ja Klients izmanto šo interneta lapu pretēji tās lietošanas noteikumiem.
14. Autortiesības un zīmoli. CeļojumuBode.lv autortiesības, īpašuma tiesības un viss saturs pieder SIA “Ceļojumu bode”. Nosaukums www.CelojumuBode.lv un logotipi ir SIA “Ceļojumu bode” zīmoli.