cb@cb.lv | Tallinas iela 30
Kalnciema iela 116, Rīga

Bērnu izbraukšanas kārtība no Latvijas

Bērnu izbraukšanas kārtība no Latvijas (attiecas uz bērniem - Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem un tiem, kam ir piešķirts bezvalstnieka statuss):

Bērnam ceļojot uz Šengenas zonas valstīm līdzi jābūt pasei vai LV pilsoņa personas apliecībai.Latvijas pilsoņa personas apliecību var izmantot pases vietā arī ceļojot uz tādam Eiropas Savienības valstīm kā Bulgārija, Kipra, Īrija, Rumānija, Apvienotā Karaliste, kuras nav Šengenas zonas valstis. Latvijas nepilsoņa personas apliecība nav izmantojama kā ceļošanas dokuments.

Ceļojot uz ne Šengenas zonas valstīm (Turcija, Ēģipte, Tunisija, Īrija, Lielbritānija u.c.) līdzi jāņem šādi dokumenti:

  • derīga pase
  • dzimšanas apliecība (ja bērns ceļo kopā ar vecākiem un vecāku pasē nav ieraksta par radniecību ar šo bērnu)
  • vismaz viena vecāka notariāli apstiprināta pilnvara (ja bērns ceļo bez neviena no vecākiem)
Bērnam, šķērsojot robežu patstāvīgi, līdzi jābūt derīgam ceļošanas dokumentam – pasei un vismaz viena vecāka vai aizbildņa notariāli apliecinātai piekrišanai bērna patstāvīgai izceļošanai no valsts, kā arī bērna dzimšanas apliecībai vai tās notariāli apliecinātai kopijai. Bērnam vienam pašam dodoties ceļojumā uz mūsu kaimiņvalstīm Lietuvu vai Igauniju līdzi jāņem tikai personu apliecinošs dokuments – pase vai eID karte. 

Oficiālu informāciju par nosacījumiem izbraucot uz ārzemēm, Jūs varat iegūt piezvanot uz Valsts Robežsardzi. Tālr.: 67075616, 67075718, e-pasts: od@rs.gov.lv, www.rs.gov.lv