cb@cb.lv | Tallinas iela 30
Kalnciema iela 116, Rīga

EVAK bezmaksas veselības apdrošināšana

Eiropas veselības apdrošināšanas karte – EVAK (European Health Insurance Card – EHIC)

EVAK ir visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī Norvēģijai, Islandei, Lihtenšteinai un Šveicei kopīgs dokuments, kas apliecina šo valstu pilsoņu tiesības saņemt valsts garantētu neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi tādā pašā apjomā, kādā tā ir nodrošināta attiecīgās valsts pilsoņiem.

EVAK tiek izsniegta gadījumos, ja Jūs dodaties:

-  atpūsties vai tūrisma braucienā;

-  komandējumā vai biznesa darījuma braucienā;

-  meklēt darbu (atrodot darbu, veselības aprūpi nodrošina valsts, kurā Jūs strādājat);

-  studēt vai mācību praksē (ja plānojat pēc tam atgriezties Latvijā);

-  ja esat nodarbināts starptautiskajā transportā (piemēram, šoferi-ekspeditori, kuģa apkalpe u.tml.)

Uzrādot EVAK, nepieciešamā un neatliekamā medicīniskā veselības aprūpe tiek sniegta tādā pašā apjomā, kādā tā tiek nodrošināta attiecīgās valsts pilsoņiem. Šādu palīdzību sniegs ārstniecības iestādes un ārsti, kuri attiecīgajā valstī nodrošina valsts garantētos veselības aprūpes pakalpojumus. Pirms veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas ārstniecības iestādē vai pie ārsta ir jānoskaidro, vai konkrētajā iestādē tiks akceptēta EVAK.

Pakalpojumi, kurus neapmaksā EVAK:

-     pacienta iemaksa;

-     repatriācijas (transportēšanas) izdevumi pacienta smagas saslimšanas vai nāves gadījumā.

Pacientam, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, jāmaksā attiecīgajā valstī noteiktā pacientu iemaksa (vai daļa no rēķina summas) tādā apmērā kādā tā būtu jāmaksā attiecīgās valsts pilsoņiem. Dažās valstīs pacienta iemaksa ir 35 Eiro vai vairāk. Pacienta iemaksa netiek atlīdzināta.

Neatliekamais veselības aprūpes pakalpojums tiek veikts, lai novērstu pacienta dzīvībai bīstamu stāvokli. Nepieciešamo veselības aprūpes pakalpojumu nosaka ārsts  izvērtējot, konkrētajā situācijā cik lielā apjomā sniegt veselības aprūpes pakalpojumu, ņemot vērā  pacienta uzturēšanās ilgumu, lai veselības stāvokļa dēļ personai pirms laika nevajadzētu pārtraukt ceļojumu vai uzturēšanos attiecīgajā valstī.

Lai saņemtu EVAK, ir jāaizpilda pieteikums un jānosūta uz Nacionālo veselības dienestu t. 80001234.

Dodoties ceļojumā pat uz neilgu laiku ieteicams iegādāties arī maksas ceļojuma apdrošināšanu, jo šī, par nelielu samaksu iegādātā polise, nodrošinās daudz plašāku veselības aprūpi. Polises var apskatīt šeit