cb@cb.lv | Tallinas iela 30
Kalnciema iela 116, Rīga

Ceļojumu atcelšana

Uzmanību! Vīrusa epidēmijas laikā apmeklētāji birojā netiek pieņemti, mēs turpinām strādāt attālināti.

Ārkārtas situācijas laikā plānotie ceļojumi ir atcelti! 


Ceļojumi, kas ir plānoti vēlāk, šobrīd netiek atcelti. Iespējams tie tiks atcelti vēlāk, atkarībā no situācijas pasaulē un valstu noteiktajiem ierobežojumiem.
Ja jūsu ceļojums ir plānots pēc 12. maija, lūdzam nesteigties ar ceļojuma atcelšanu, lai nezaudētu par ceļojumu samaksāto pirmo iemaksu.

Ja Jūsu ceļojums tiks atcelts, mēs informēsim Jūs par ceļojuma atcelšanu un par naudas atgūšanas vai ceļojuma datumu maiņas iespējām. Atceltos ceļojumus ir iespējams mainīt uz citiem 2020/21.g. ceļojumiem. Lūdzam būt saprotošiem un gaidīt no mums ziņu par Jūsu ceļojuma atcelšanu vai izmaiņām. Daudzu rezervāciju atcelšanu un izmaiņas nav iespējams veikt vienā dienā, tas prasa laiku, mēs to darām izbraukšanas datumu secībā. 

Nepārvaramās varas (force majeure) apstākļu dēļ ir vairāki ierobežojumi:
- ja daļa no samaksātās naudas nav atgūstama no pakalpojumu sniedzējiem, mēs veicam daļēju naudas atmaksu, atkarībā no faktiskās situācijas;
- vairāki tūrisma operatori neparedz naudas atmaksu, bet piedāvā to atstāt avansā nākamajiem 2020/21.g. ceļojumiem, izvēli par jaunu ceļojumu var veikt līdz pat š.g. 31. decembrim.

Lai nezaudētu samaksāto naudu, mēs iesakām:
1) Neatteikties no ceļojuma pašiem, bet sagaidīt tūrisma operatora ziņu par ceļojuma atcelšanu;
2) Atceltā ceļojuma vietā izvēlēties citu ceļojumu 2020. vai 2021. gadā

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs aicina patērētājus, kas cietuši no tūrisma vai pasākumu ierobežojumiem, būt saprotošiem, ņemot vērā, ka šobrīd patiesi konstatējami tāda apmēra ārkārtēji apstākļi, kādus mēs līdz šim neesam pieredzējuši. Nepārvarama vara (šai gadījumā situācija saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību) attaisno saistību neizpildīšanu uz nepārvaramas varas laiku. Aicinām nogaidīt un vērsties pie uzņēmējiem pēc ārkārtējās situācijas beigām, lai dotu iespēju rast abām pusēm pieņemamus risinājumus. Kā vienu no atbalstāmiem risinājumiem, īpaši tūrisma nozarē, saredzam dāvanu karšu, vaučeru, cita ceļojuma piedāvājumus.
 
http://www.ptac.gov.lv/lv/news/ptac-aicina-meklet-visiem-pienemamus-risinajumus
×